Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 86

opvang na overplaatsing


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): F.F. Larsson

Archiefcode: RV20050086

27-06-2005 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2005:AT8812) zaaknummer: 200501444/1; 200501435/1

besluitbegrip opvang

Opvang

Art. 10Art. 7Art. 8(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 1:3(Wet Coa) Wet centraal orgaan opvang asielzoekers Art. 3a