Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 90

Commissie/Nederland: nationaliteitseis reders van Nederlandse zeeschepen


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): C.A. Groenendijk

Archiefcode: RV20040090

14-10-2004 Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (ECLI:NL:XX:2004:AR7319) zaaknummer: C-299/02

discriminatie nationaliteit scheepvaart

EU

(BW) Burgerlijk Wetboek Art. 8:169EG-verdrag Art. 43Art. 48 (oud)Wetboek van koophandel Art. 311