Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 81

weigering opvang amv geen besluit


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H.B. Winter

Archiefcode: RV20040081

13-04-2004 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2004:AQ6659) zaaknummer: 200400442/1

alleenstaande minderjarige vreemdeling ambtshalve toetsing arbeid als zelfstandige ambtshalve vergunning besluitbegrip meeromvattende beschikking opvang

Opvang

(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 45, lid 1