Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 77

Öztürk: vervroegd ouderdomspensioen en indirecte discriminatie


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): M.C. Ydema

Archiefcode: RV20040077

28-04-2004 Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (ECLI:NL:XX:2004:AP0940) zaaknummer: C-373/02

discriminatie sociale zekerheid

Sociale zekerheid

Besluit 3/80 associatieraad EEG-Turkije Art. 3, lid 1Verordening 1408/71 EEG (Sociale zekerheid) Art. 45 lid 1