Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 42

transactie of voorwaardelijk sepot: verschillend beleid


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): G.R. de Groot

Archiefcode: RV20030042

09-07-2003 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2003:AH9450) zaaknummer: 200206108/1

naturalisatie openbare orde

Nationaliteit

(RWN) Rijkswet op het Nederlanderschap Art. 9