Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 91


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): C.A. Groenendijk

Archiefcode: RV20020091

11-07-2002 Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (ECLI:NL:XX:2002:AE8153) zaaknummer: C-60/00

diensten gewone gezinshereniging

EU en Associatie

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 8EG-verdrag Art. 49Richtlijn 73/148/EEG (Vestiging en diensten) Art. 9