Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 24


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): M.A.G. Reurs

Archiefcode: RV20020024

26-07-2001 VN-Mensenrechtencomité zaaknummer: CCPR/C/72/D/930/2000

gezinsleven illegaal verblijf

Gezinshereniging

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 8(IVBPR) Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten Art. 17