Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 99


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): B.P. Vermeulen

Archiefcode: RV20010099

06-11-2001 Commissie Gelijke Behandeling (ECLI:NL:XX:2001:AN6862) zaaknummer: 2001-99

discriminatie onderwijs

Varia

(AWGB) Algemene wet gelijke behandeling Art. 7, lid 1cArt. 7, lid 2Uitbanning elke vorm van rassendiscriminatie Art. 1