Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 45


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H.A. Ahmad Ali

Archiefcode: RV20000045

18-02-2000 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2000:AA5193) zaaknummer: 199900303/1

besluitbegrip Nederlanderschap

Nationaliteit

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 1:3(RWN) Rijkswet op het Nederlanderschap Art. 15Art. 15, sub cPaspoortwet Art 47, lid 1Art. 27, lid 2Art. 9