Rechtspositivisme versus letterknechterij: nawoord bij nevenstaande reactie


Roos geeft weer een reactie op het artikel van Sillen in het april nummer (2008) van Ars Aequi over gebruik van het staatsrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): N.H.M. Roos

Verschijning: april 2008

Archiefcode: AA20080283

uitleg

Staats- en bestuursrecht

Opinie Opiniërend artikel