Rechtseenheid door (informele) harmonisatie: altijd goed voor de burger?


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 21 september 2011, nr. 201010355/1/H2, LJN: BT2131, ECLI:NL:RVS:2011:BT2131, AB 2011/299 m.nt. Ortlep, JB 2011/236 m.nt. Schlössels, Gst. 2011, 7361.112 m.nt. Teunissen, TBR 2011/171 m.nt. Nijmeijer


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: februari 2012

Archiefcode: AA20120130

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 21-09-2011 (ECLI:NL:RVS:2011:BT2131) zaaknummer: 201010355/1/H2

3:45 Awb 6:11 Awb Euro-Journey informele harmonisatie rechtseenheid rechtsmiddelverwijzing

Staats- en bestuursrecht BestuursprocesrechtBestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie