Rechtsbeginselen en mensenrechten


In dit artikel wordt ingegaan op de verhouding tussen rechtsbeginselen en mensenrechten. Om deze verhouding te kunnen beschrijven, wordt eerst bekeken waar rechtsbeginselen respectievelijk mensenrechten staan in het systeem van het recht en wordt als het ware het hiërarchische systeem ontrafeld.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen