Procederen over uitkeringen

Het litigation-probleem in de Workers' Compensation


Alle Amerikaanse staaten kennen een eigen verzekering voor beroepsgebonden arbeidsongeschiktheid, de Workers’ Compensation. De Workers’ Compensation wordt voor een belangrijk deel privaat uitgevoerd. In een groot aantal staten wordt buitensporig veel geprocedeerd over Workers’ Compensation-uitkeringen. Met behulp van preventief overheidstoezicht en onpartijdige keuringsartsen weten enkele staten de litigation in de hand te houden. Nu de Nederlandse sociale zekerheid geprivatiseerd wordt, zullen goed publiek toezicht en onpartijdige keuringen ook belangrijker worden voor het Nederlandse systeem.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B. Barentsen

Verschijning: mei 1998

Archiefcode: AA19980481

keuringen privatisering procederen sociale zekerheid

Metajuridica RechtsvergelijkingSociaal-economisch recht Sociaal recht

Bijzonder nummer Anglo-Amerikaans recht