Privaatrecht als opdracht


Dit boek beoogt studenten aan universiteit of hogeschool vertrouwd te maken met het systeem en de beginselen van het privaatrechtelijk vermogensrecht. Het biedt een eerste maar uitgebreide kennismaking met het privaatrechtelijk vermogensrecht op basis van het Burgerlijk Wetboek.
Daarbij wordt de nadruk gelegd op het inzicht in de beginselen van het privaatrecht maar wordt ook de uitwerking daarvan in de rechtspraak niet veronachtzaamd.
Veelvuldig wordt gebruik gemaakt van uitgewerkte voorbeelden en wordt getracht de lezer zelf tot activiteit te verlokken met in de tekst opgenomen opdrachten en vragen.
De standaardbeantwoordingen daarvan zijn eveneens in het boek opgenomen

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): P.A.M. Croes (red.)

10e druk 2021

Verschijningsdatum: 23-08-2021

ISBN: 9789493199446

Pagina's: 550

Burgerlijk recht

Alle uitgaven Handboeken

 69,50