Potharst/Serrée


Hoge Raad 4 december 1998, nr. 16623, C97/102, ECLI:NL:HR:1998:ZC2796, RvdW 1998, 229C (Potharst/Serrée)

Verlengd eigendomsvoorbehoud versus fiduciaire eigendom en de omzetting daarvan krachtens overgangsrecht in eigendomsvoorbehoud met voorbehouden stil pandrecht respectievelijk stil pandrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.I.M. van Mierlo

Verschijning: April 1999

Archiefcode: AA19990288

Hoge Raad 04-12-1998 (ECLI:NL:HR:1998:ZC2796) zaaknummer: 16623, C97/102

fiduciaire eigendom overgangsrecht verlengd eigendomsvoorbehoud voorbehouden stil pandrecht

Burgerlijk recht

Annotaties en wetgeving Annotatie