Politieke partijen dienen een minimun aan interne partijdemocratie te bezitten: pro en contra


In dit artikel wordt ingegaan op de representatieve democratie en meer specifieker op welke invloed politieke partijen op deze Nederlandse vorm van democratie hebben. De schrijver betoogt dat aan politieke partijen de grootst mogelijke vrijheid moet worden gegeven om zich intern te organiseren omdat anders de vrijheid van partijvorming in gevaar komt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D.J. Elzinga

Verschijning: juni 2008

Archiefcode: AA20080422

kandidaatstelling partij representatieve democratie vereniging vrijheid

Staats- en bestuursrecht

Opinie Opiniërend artikel