Politiegeweld en de herziening van de berechting van agenten na George Floyd: een analyse


Het nieuwe politiedelict artikel 372 Sr staat op het punt te worden ingevoerd. Door recente maatschappelijke ophef over dodelijk politiegeweld en beschuldigingen van racisme en discriminatie binnen het politiekorps is het wetsvoorstel, waar artikel 372 Sr deel van uitmaakt, alsnog onder vuur komen te liggen. In dit artikel wordt ingegaan op deze kritiek en worden enkele kernzaken inzake politiegeweld bezien in het licht van het nieuwe politiedelict. Besproken zal worden of de bezwaren tegen de nieuwe wijze van beoordelen van politiegeweld terecht zijn.

Advertorial