Toont alle 6 resultaten

Beoordeling van politiegeweld: tuchtrecht eerst

M. van der Steeg, J.S. Timmer

Een rechtsstaat moet voorzien in een onafhankelijke toetsing van politiegeweld. Momenteel vindt die vooral via het strafrecht plaats, dat niet primair is bedoeld om professionele handelingen van welke professie ook te beoordelen, ook niet het ambtshalve handelen van agenten met een wettelijke bevoegdheid tot geweldgebruik. De politie zou een eigen tuchtrechtelijk systeem moeten krijgen voor het trekken van lering, het corrigeren van ongewenste situaties en handelingen, genoegdoening voor het slachtoffer en voor de doorontwikkeling van het vakmanschap. Het vermogen van de politie tot kritische zelfreflectie is daarvoor een voorwaarde.

Opinie | Opiniërend artikel
Maart 2016
AA20160171

Juni 2006

Katern 99: Mensenrechten

H. Griffioen, M. Tjepkema

Politiegeweld en de herziening van de berechting van agenten na George Floyd: een analyse

Politiegeweld en wettelijk voorschrift

Summertime, and the living is easy…

V. Mak

In deze column schrijft Vanessa Mak over de spanningen tussen – met name – de zwarte en blanke bevolking van de Verenigde Staten, spanningen waar het Amerikaanse rechtssysteem zich in veel gevallen geen raad mee weet.

Opinie | Column
Juni 2015
AA20150474

Toekomstige uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

H.G. Schermers

Dit is het tweede overzicht van zaken die door de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zijn verwezen en waarover binnen het komende jaar een uitspraak van het Hof kan worden verwacht. Evenals vorige keer zijn een tiental zaken gelicht uit de stroom van zaken die aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zijn voorgelegd. De auteurs hopen hiermee de voor de Nederlandse studenten belangrijkste zaken onder de aandacht van de lezer van Ars Aequi te brengen.

Verdieping | Verdiepend artikel
April 1995
AA19950260

Toont alle 6 resultaten