Overeenkomsten binnen het strafrecht


Het is een bekend gegeven dat het Openbaar Ministerie en de politie geregeld afspraken maken met al dan niet verdachte burgers in de context van het strafproces of de voorfase daarvan. In deze bijdrage richt Jan Crijns zich op de afspraken die het Openbaar Ministerie met al dan niet verdachte burgers maakt met het oog op het vergaren van voor de opsporing relevante informatie en/of bewijs. Hierbij staat hij in het bijzonder stil bij de vraag of en in hoeverre dergelijke afspraken al dan niet als overeenkomst kunnen worden beschouwd alsmede bij de vraag welke rechtsnormen op een dergelijke afspraak van toepassing (kunnen) zijn.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H. Crijns

Verschijning: juli 2013

Archiefcode: AA20130538

Burgerlijk recht Strafrecht en criminologie StrafprocesrechtStrafrecht

Bijzonder nummer Privatisering van het strafrechtOverig