Over kraaienpoten en ‘sinkholes’. Een kritische blik op het afdoen op de stelplicht


Het beeld is ontstaan dat de civiele rechter te gemakkelijk zaken op de stelplicht afdoet. Nu dit een barrière vormt voor partijen om hun materiële rechten verwezenlijkt te krijgen, verdient deze praktijk een kritische blik. De rechter zou partijen meer tot bewijslevering moeten toelaten, en als hij een zaak wel op de stelplicht afdoet, beter moeten uitleggen waarom hij dit doet.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.P. de Haan

Verschijning: mei 2021

Archiefcode: AA20210450

149 Rv 150 Rv 87 lid 2 Rv bewijsopdracht kraaienpoot motiveringsplicht sinkhole stelplicht

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Opinie Opiniërend artikel