Our Common Future; het rapport van de World Commission on Environment and Development


In het rapport van de Commissie Brundtland, 'Our Common Future', wordt gezocht naar de oorzaken van en de oplossing voor de huidige milieucrisis. In het rapport wordt een relatie gelegd tussen milieu en economische problemen. In dit 'Witte Stuk' wordt een indruk gegeven van de werkwijze en de resultaten van de Commissie Brundtland. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre de aanbevelingen die in 'Our Common Futere' zijn neergelegd, door de Nederlandse regering onderschreven worden en/ of een rol spelen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. Florijn

Verschijning: februari 1990

Archiefcode: AA19900086

economische problemen milieuconventie milieurecht ontwikkeling regeringsstandpunt

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Overig Rode draad Milieurecht