Opzeggen en aanzeggen, reëel en fictief: de CRvB over artikel 16 lid 3 WW


Centrale Raad van Beroep (CRvB) 28 maart 2001, ECLI:NL:CRVB:2001:AB0761, RSV 2001, 122; JAR 2001/67

De WW-uitkering van betrokkene, wiens arbeidsovereenkomst per 1 april 1999 wan geëindigd, werd door het Lisv tot 1 september opgeschort met toepassing van art. 16 lid 3 WW. Naar het oordeel van de CRvB dient echter de verlengde opzegtermijn voor oudere werknemers, zoals deze voor 1 januari 1999 gold, niet te worden betrokken bij de toepassing van dit artikelonderdeel. Wel valt onder de `rechtens geldende termijn´ (van opzegging) ook de aanzegtermijn van art. 7:672 lid 1 BW.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Riphagen

Verschijning: December 2001

Archiefcode: AA20011004

Centrale Raad van Beroep 28-03-2001 (ECLI:NL:CRVB:2001:AB0761) zaaknummer: 00/1824 WW, 00/2715 WW e.a.

arbeidsovereenkomst ontslag opzegging werkloosheid

Sociaal-economisch recht Sociaal recht

Annotaties en wetgeving Annotatie