(On)waarschijnlijke verhalen: strafrechtelijk bewijs, kansrekening en scenario’s


Filosofen, psychologen en wiskundigen hebben de afgelopen decennia theorieën van rationeel strafrechtelijk bewijs ontwikkeld. De twee belangrijkste hiervan zijn de Bayesiaanse aanpak en verklaringsbenaderingen, zoals de scenariotheorie. Deze benaderingen worden vaak beschouwd als rivalen. Recent bepleitte ik echter in mijn proefschrift (Im)probable Stories dat beide perspectieven nodig zijn voor een goede theorie van rationeel bewijs en dat we, door de theorieën te combineren, verschillende vraagstukken rondom strafrechtelijk bewijs kunnen beantwoorden. Dit artikel bespreekt een aantal inzichten uit dit proefschrift.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Jellema

Verschijning: november 2023

Archiefcode: AA20230902

Bayesiaans kansrekening scenario strafrechtelijk bewijs verklaringsbenadering

Metajuridica RechtsfilosofieStrafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage