Ontwikkelingen binnen het waterbeheer


In deze bijdrage wordt de recent integraal van kracht geworden Wet op de Waterhuishouding op hoofdpunten toegelicht. Enige kenmerken van de komende Waterschapswet worden vermeld. De WWH wbevat een regeling voor de planvorming voor het gehele terrein van de waterhuishouding en een regeling voor operationeel oppervlaktewaterkwantiteitsbeheer. De WWH bevat een viertal beheersinstrumenten en bevoegdheden om de beleidsdoeleinden daadwerkelijk te kunnen realiseren. Deze worden in deze bijdrage besproken. Daarnaast komt de schadevergoedingsregeling ter sprake, deze vormt een waarborg voor mogelijk benadeelden. Ook komt de opengestelde beroepsgang ter sprake. De (derde) Nota Waterhuishouding, vereist door de WWH, is onlangs verschenen. De hoofdlijnen van deze nota worden besproken.