Ontmaskering


In de rubriek `recht in zicht´ wordt door een oud-redacteur teruggekeken op zijn of haar artikel dat deze redacteur destijds schreef en wat de uitwerkingen van het artikel waren.Knigge gaat in op zijn artikel voor Ars Aequi dat hij heeft gebaseerd op zijn eerder verschenen scriptie over de opportuniteit in het strafrecht waarbij hij twee niveaus onderscheidt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G. Knigge

Verschijning: oktober 2001

Archiefcode: AA20010737

discretionaire bevoegdheid opportuniteit scriptie vervolgingsmonopolie

Strafrecht en criminologie

Verdieping Verdiepend artikel