Onrechtmatig verkregen bewijs in belastingzaken


Hoge Raad 1 juli 1992, nr. 26331, ECLI:NL:HR:1992:ZC5028, BNB 1992/306

Uitspraak van de Hoge Raad in een belastingrecht zaak waarbij strafvorderlijke elementen een rol spelen. De Hoge Raad geeft de volgende rechtsregel: Er bestaat geen rechtsregel die ieder gebruik verbiedt van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijsmiddelen voor het vaststellen van de uit de wet voortvloeiende belastingschuld en het opleggen van een verhoging. De inspecteur wordt in dat gebruik beperkt door algemene beginselen van behoorlijk bestuur.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: februari 1993

Archiefcode: AA19930137

Hoge Raad 01-07-1992 (ECLI:NL:HR:1992:ZC5028) zaaknummer: 26331

belastingschuld bewijsmiddel inspecteur onrechtmatig verkregen bewijs waarheidsvinding

Belastingrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie