Omroep in de EG: integratie en cultureel protectionisme


Centraal in dit artikel staat de vraag in hoeverre de Lid-Staten van de EG nog soeverein zijn in hun omroepbeleid, mede als onderdeel van nationaal cultuurbeleid. Aan de hand van de stand van de EG-integratie van omroep wordt deze vraag beantwoord, overigens zonder een oordeel te geven over een bepaald omroepbestel. Dat omroep deel kan uitmaken van cultuurbeleid wordt hier aangenomen hoewel discussie op dit punt mogelijk is. Het begrip cultuur kan immers op vele manieren ingevuld worden.