radio

Toont alle 2 resultaten

De Mediawet

H.M. Linthorst

In dit artikel wordt de Mediawet besproken. De Mediawet vervangt de Omroepwet, de Wet Voorziening Perswezen 1951 en de Wet op de omroepbijdragen. De Mediawet regelt thans de onderwerpen, opgenomen in de drie vorengenoemde wetten. Daarbij is eigenlijk alleen nieuw de regeling van steunmaatregelen voor persorganen. De Mediawet heeft dus in belangrijke mate het karakter van een codificatie. Inhoudelijk belangrijke wijzigingen bevat de wet niet veel. De belangrijkste is de verzelfstandiging van het facilitair bedrijf van de NOS. In dit artikel wordt de geschiedenis en totstandkoming van de wet besproken alsmede de doelstellingen van de Mediawet. Vervolgens komt de structuur aan de orde. Daarna wordt er aandacht besteed aan adviesorganen en het Commissariaat voor de Media. Vervolgens het behandeling de splitsing van de NOS, de pers en het Europese toezicht. Tenslotte komt de verhouding met de Grondwet en deregulering aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 1988
AA19880379

Omroep in de EG: integratie en cultureel protectionisme

J. van den Beukel

Centraal in dit artikel staat de vraag in hoeverre de Lid-Staten van de EG nog soeverein zijn in hun omroepbeleid, mede als onderdeel van nationaal cultuurbeleid. Aan de hand van de stand van de EG-integratie van omroep wordt deze vraag beantwoord, overigens zonder een oordeel te geven over een bepaald omroepbestel. Dat omroep deel kan uitmaken van cultuurbeleid wordt hier aangenomen hoewel discussie op dit punt mogelijk is. Het begrip cultuur kan immers op vele manieren ingevuld worden.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890411

Toont alle 2 resultaten