Omgaan met de tijd


Jurisprudentie van de Hoge Raad kan tot problemen leiden als de rechtspraktijk zich op een andere interpretatie heeft ingesteld. Als oplossing wordt soms een bepaalde vorm van rechterlijk overgangsrecht toegepast: de zogenoemde prospective overruling. Deze techniek kent zowel voor- als nadelen. Met name de positie van procespartijen kan in het gedrang komen. Hoe kan de Hoge Raad hier het beste mee omgaan?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. de Graaff, F.Q. van de Pol

Verschijning: juni 2015

Archiefcode: AA20150431

Hoge Raad omgaan overgangsrecht prospective overruling

Metajuridica Rechtspleging

Opinie Redactioneel