Nevenrechten


Wanneer kwalificeert een recht als ‘nevenrecht’ bij een vordering, zodat het automatisch overgaat naar de verkrijger van die vordering? Op die vraag bestaat in de heersende leer nog geen eenduidig antwoord. In dit artikel wordt een voorstel voor een antwoord gedaan, dat als bijkomend voordeel heeft de verschillende rechtsgevolgen van de kwalificatie ‘nevenrecht’ nauwkeuriger te kunnen bepalen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T.E. Booms

Verschijning: November 2019

Archiefcode: AA20190914

6:142 BW nevenrechten vordering

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen