Toont alle 6 resultaten

Geen verschuiving maar herschikking

Reactie op mr. Kristic

T. Vink

Post thumbnail Voor het bijzonder nummer 2009 van Ars Aequi over oorlog en recht schreef Anamarija Kristic het artikel ‘Oorlog en democratie. Over de fundamentele verschuiving van de aard van parlementaire betrokkenheid bij de inzet van de Nederlandse krijgsmacht’. Wij ontvingen hierop een reactie van kapitein mr. Vink, die u in dit nummer kunt lezen, gevolgd door een nawoord van mr. Kristic.

Opinie | Reactie/nawoord
april 2010
AA20100257

Herschikken kan niet zonder verschuiven

Nawoord bij voorgaande reactie

A. Kristic

Voor het bijzonder nummer 2009 van Ars Aequi over oorlog en recht schreef Anamarija Kristic het artikel ‘Oorlog en democratie. Over de fundamentele verschuiving van de aard van parlementaire betrokkenheid bij de inzet van de Nederlandse krijgsmacht’. Wij ontvingen hierop een reactie van kapitein mr. Vink, die u in dit nummer kunt lezen, gevolgd door een nawoord van mr. Kristic.

Opinie | Reactie/nawoord
april 2010
AA20100260

Medezeggenschap van werknemers en joint ventures

L. Timmerman

Nederland kent een nogal uitgebreid systeem van medezeggenschapsrecht. Het is van belang na te gaan hoe deze medezeggenschapsregels uitwerken in joint venture-verhoudingen. In het artikel komt de medezeggenschap binnen de joint venture aan de orde waarbij aandacht wordt besteed aan de inspraakrechten.

Bijzonder nummer | Joint Ventures
mei 1995
AA19950368

Na het Maagdenhuis: vormgeving van medezeggenschap in het universitair onderwijs

P.W.A. Huisman

Post thumbnail

De bezetting van het Bungehuis en later het Maagdenhuis was een spontane uiting van onvrede over de bestuurlijke gang van zaken bij de Universiteit van Amsterdam. Beleid en wetgeving richten zich op verdere versterking van de medezeggenschap, maar de belangstelling vanuit de universitaire gemeenschap lijkt tegelijk nihil; de legitimiteit van medezeggenschap staat daardoor onder druk.

Perspectief | Perspectiefartikel
december 2015
AA20151020

Nederlandse besluitvorming rond deelname aan VN vredesoperaties; manoeuvreren tussen de internationale rechtsorde en het Nederlandse staatsrecht

J.M.P.H. Noortmann

Opnieuw levert Nederland een militaire bijdrage aan een VN vredesoperatie namelijk de United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE). De Nederlandse regering neemt daartoe het besluit,het parlement wordt ‘slechts’ geïnformeerd. De Sebrenica-affaire en het ‘rapport van de tijdelijke commissie besluitvorming uitzendingen ’(het rapport Bakker) hebben aangetoond dat de (internationale)besluitvorming rond vredesoperaties ondoorzichtig is en de veiligheidsrisico’s toenemen. Met grondwetswijziging van de ‘bepalingen inzake de verdediging’ laat de grondwetgever na de staatsrechtelijke en politieke verantwoordelijkheid bij het parlement te leggen. Dutchbat komt van de regen in de drup.

Verdieping | Verdiepend artikel
juli 2001
AA20010544

Parlementaire ‘Rules of Engagement’

Een vergelijking tussen de formele rol van het Nederlandse en het Duitse parlement bij de besluitvorming over de uitzending van militairen naar het buitenland

C. Aalbers

In dit artikel wordt de formele invloed van het Nederlandse en Duitse parlement bekeken bij de uitzending van militairen.

Verdieping | Studentartikel
november 2005
AA20050895

Toont alle 6 resultaten