Nawoord bij voorgaande reactie


In het meinummer van Ars Aequi pleitte Ward Messer ervoor ook in complexe civiele zaken een mondeling eindvonnis te geven. Margreet Ahsmann en Hans Hofhuis zijn het niet met hem eens en legden in een reactie uit waarom dat zo is. Dit is het nawoord van Messer bij die reactie.