Naar een schendbare Wet?


Het zogenaamde Harmonisatiewet-vonnis van de president van de Haagse rechtbank van 11 augustus 1988 en het daarop betrekking hebbende arrest van de Hoge Raad van 14 april 1989 zorgden voor veel beroering onder de staatsrechtsgeleerden. Een discussiepunt vormde de vraag of het toetsingsverbod van art. 120 Grondwet (de rechter mag de wet in formele zin niet aan de Grondwet toetsen) nog wel diende te worden gehandhaafd. Er heeft zich de laatste jaren een aantal juridische en politieke ontwikkelingen voorgedaan die de onschendbaarheid van de wet niet meer zo vanzelfsprekend maken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W. van Boven

Verschijning: maart 1990

Archiefcode: AA19900143

constitutionele toetsing grondrechten rechtsbeginselen toetsingsverbod wet in formele zin

Staats- en bestuursrecht

Verdieping Studentartikel