Naar een Europese BV?

Een voorstel voor een SPE-Verordening nader bezien in het licht van de SE en enkele recente Europese ontwikkelingen


Een belangrijk kenmerk van de SE-VO is dat zij vooral is gericht op grote ondernemingen. Dat past goed bij de tijdgeest waarin het SE-project werd gestart. De laatste jaren richt de Europese wetgever zich echter in toenemende mate op het midden- en kleinbedrijf . Een logische gedachte is dan ook om een met de SE vergelijkbare rechtsvorm in het leven te roepen, maar dan gericht op kleine en middelgrote ondernemingen. Die gedachte is ook gevolgd door de Commissie. Op 25 juni 2008 heeft zij een voorstel voor een verordening betreffende het statuut voor een Europese besloten vennootschap (SPE) openbaar gemaakt. In deze bijdrage zal het voorstel van de Commissie uit 2008 nader worden onderzocht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.A. Verbrugh

Verschijning: december 2011

Archiefcode: AA20110871

bestuursstructuur rechtsvorm SE-VO Societas Europaea SPE

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht

Verdieping Verdiepend artikel