rechtsvorm

Toont alle 3 resultaten

De fiscale aspecten van joint ventures

W. Brink

De keuze van de structuur van een joint venture wordt voor een gedeelte bepaald door fiscale motieven. Kennis van de fiscale gevolgen van een bepaalde structuur is derhalve belangrijk. Bij de totstandkoming van een joint venture structuur dreigt het risico van een tussentijdse afrekening voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Onderzocht wordt op welke wijze fiscaal gefacilieerd een dergelijke structuur kan worden opgezet of op welke wijze zo'n structuur juist 'geruisloos' kan worden verlaten.

Bijzonder nummer | Joint Ventures
mei 1995
AA19950361

Het menu van rechtsvormen in het (buitenlandse) ondernemingsrecht

I.S. Wuisman

Post thumbnail

Ondernemerschap staat hoog op de agenda van Nederland. Succesverhalen binnen de ondernemerswereld worden volop belicht. Daarnaast is er ook aandacht voor de voornaamste factoren die van belang zijn voor succesvol ondernemerschap. Faciliterende wet- en regelgeving behoort daartoe. Op welke wijze kan het juridische kader worden verbeterd zodat het meer ondersteunend is? Een discussie over het ondernemingsrecht en de rechtsvormen die het biedt, mag niet ontbreken. In het buitenland is het menu aan rechtsvormen inmiddels behoorlijk uitgebreid. Dient Nederland deze ontwikkeling te volgen?

Opinie | Amuse
november 2016
AA20160806

Naar een Europese BV?

Een voorstel voor een SPE-Verordening nader bezien in het licht van de SE en enkele recente Europese ontwikkelingen

M.A. Verbrugh

Post thumbnail Een belangrijk kenmerk van de SE-VO is dat zij vooral is gericht op grote ondernemingen. Dat past goed bij de tijdgeest waarin het SE-project werd gestart. De laatste jaren richt de Europese wetgever zich echter in toenemende mate op het midden- en kleinbedrijf . Een logische gedachte is dan ook om een met de SE vergelijkbare rechtsvorm in het leven te roepen, maar dan gericht op kleine en middelgrote ondernemingen. Die gedachte is ook gevolgd door de Commissie. Op 25 juni 2008 heeft zij een voorstel voor een verordening betreffende het statuut voor een Europese besloten vennootschap (SPE) openbaar gemaakt. In deze bijdrage zal het voorstel van de Commissie uit 2008 nader worden onderzocht.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2011
AA20110871

Toont alle 3 resultaten