Minister van Justitie Donner rechter in eigen zaak?


Rechtbank ‘s-Gravenhage 23 december 2005, nr. KG 05/1570, ECLI:NL:RBSGR:2005:AU8652, LJN AU8652 (mr. Paris)

Hier staat de vraag centraal of de centrale overheid bevoegd is om een schorsingsbesluit uit te vaardigen met als doel een rechtsgang bij de bestuursrechter te voorkomen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: April 2006

Archiefcode: AA20060300

Rechtbank 's-Gravenhage 23-12-2005 (ECLI:NL:RBSGR:2005:AU8652) zaaknummer: KG 05/1570

détournement de pouvoir rechtsvrijheid voor de minister schorsing

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie