Mediation: een (on)geoorloofd duwtje in de rug?


Tot voor kort bestond buiten de kring van direct betrokken mediators weinig aandacht voor mediation. Er was geen wettelijke regeling, gepubliceerde rechtspraak was er nauwelijks en bijna alle mediators verrichtten hun bemiddelende werk als nevenfunctie. Dat verandert. In deze bijdrage wordt bezien in hoeverre mediation verplicht moet worden en of een wettelijke regeling gewenst is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.W. Jongbloed

Verschijning: Juni 2012

Archiefcode: AA20120434

conflictbemiddeling EU-mediationrichtlijn mediation Nederlands Mediation Instituut

Burgerlijk recht Arbitrage & Mediation

Verdieping Verdiepend artikel