Maximale arbeidstijden in de EG, ook in het Verenigd Koninkrijk


Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 12 november 1996, ECLI:EU:C:1996:431, zaak C-84/94, ECLI:EU:C:1996:431 (Verenigd Koninkrijk tegen de Raad van de Europese Unie)

In deze casus voor het Hof van Justitie was aan de orde welke van beide rechtsregimes op het gebied van sociale politiek van toepassing zijn op het sociale recht in het Verenigd Koninkrijk. Het Hof van Justitie beslist dat de arbeidstijdenrichtlijn wel van toepassing is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.J.M. Mortelmans, R.H. van Ooik

Verschijning: maart 1997

Archiefcode: AA19970158

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 12-11-1996 (ECLI:EU:C:1996:431) zaaknummer: C-84/94

arbeidstijdenrichtlijn bevoegdheid overeenkomst sociale politiek

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie