Literaire rechtspraak (Digitaal boek)


Literaire Rechtspraak beoogt leden van de rechterlijke macht een spiegel voor te houden van datgene waar zij zich in het dagelijks leven mee bezig waren houden.
Alle bijdragen bevatten een beschrijving van een (onderdeel van) een terechtzitting.
Een jurist moet literaire werken lezen omdat hij een betere jurist wordt wanneer hij zich niet alleen in verplicht juridisch leesvoer verdiept, maar tevens in onverplicht leesmateriaal van literaire kwaliteit. Dit laatste materiaal heeft verschillende invloeden op de jurist: het zorgt voor reflectie, geeft antwoord op levensvragen, dwingt tot bezinning, helpt de menselijke natuur doorgronden, prikkelt de verbeelding, ontwikkelt het empathisch vermogen van de lezer en dan vergeet ik er nog een paar.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): R. Bron (red.)

1e druk 2001

Verschijningsdatum: 15-02-2001

ISBN: 9789069164267

Pagina's: 97

rechterlijke macht rechtspraak terechtzitting

Algemeen juridisch Metajuridica Rechtspleging

Alle uitgaven Digitale uitgaven Diversen

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.