Lindenbaum/Cohen: de opmars van de maatschappelijke betamelijkheid


Ewoud Hondius staat stil bij de 100e ‘verjaardag’ van het arrest Lindenbaum/Cohen, mogelijk het meest invloedrijke privaatrechtelijke arrest ooit gewezen door de Hoge Raad.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: december 2018

Archiefcode: AA20180995

Lindenbaum/Cohen onrechtmatige daad

Burgerlijk recht

Opinie Column