Lindenbaum/Cohen

Toont alle 8 resultaten

Codificatie en legisme

J.H.A. Lokin

Post thumbnail In dit postuum gepubliceerde artikel legt Jan Lokin uit hoe codificatie de chaos van oude rechtsbronnen opruimde, en waarom Nederland uniek is met zijn algehele hercodificatie van het burgerlijk recht.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2022
AA20220644

De dubbel geboekte operazangeres: oude jurisprudentie om te koesteren

E.H. Hondius

Ewoud Hondius betreurt de teloorgang van oude jurisprudentie en hoop oude jurisprudentie – voorzien van transponeringstabellen – terug te zien in arrestenbundels.

Opinie | Column
oktober 2018
AA20180786

De Zutphense juffrouw en de ontrouwe bediende van Lindenbaum (Digitaal boek)

G.E. van Maanen

Post thumbnail De achtergrond van art. 6:162 BW geschetst. Uitgangspunt daarbij is het beroemde arrest Lindenbaum/Cohen en het arrest over de Zutphense juffrouw.

9789069161907 - 26-07-1999

Lindenbaum/Cohen: de opmars van de maatschappelijke betamelijkheid

E.H. Hondius

Ewoud Hondius staat stil bij de 100e 'verjaardag' van het arrest Lindenbaum/Cohen, mogelijk het meest invloedrijke privaatrechtelijke arrest ooit gewezen door de Hoge Raad.

Opinie | Column
december 2018
AA20180995

Op wandeling door de Franse Alpen

De petite histoire van het recht

E.H. Hondius

Ewoud Hondius gebruikt trivia om ons een kleurrijk kijkje áchter het recht te geven in deze column.

Opinie | Column
september 2019
AA20190646

Relativiteit. Het geheime wapen van de rechter

G.E. van Maanen

Post thumbnail

De toepassing van de relativiteiteis leidt soms tot onvoorspelbare en arbitraire uitkomsten, en verhult de rechtspolitieke keuzes die onze rechters maken. Waarom hebben wij in Nederland ooit gekozen voor dit instrument? Voor een antwoord op deze vraag neemt Gerrit van Maanen ons terug naar de beginjaren van de twintigste eeuw, waar we zullen kennismaken met Johan van Gelein Vitringa.

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
februari 2013
AA20130153

Sterft, gij oude vormen en gedachten! Grondslagen van een responsief bestuursrecht

L. van den Berge

Post thumbnail

Van oudsher is het Nederlandse stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming sterk geënt op de klassieke noties van een ondeelbaar algemeen belang en verticale publiekrechtelijke verhoudingen. In een tijd van voortgaande privatisering en fragmentarisering van de publieke ruimte zijn die uitgangspunten steeds verder onder druk komen te staan. Inmiddels lijkt het klassieke stelsel zelfs dusdanig werkelijkheidsvreemd dat het in zijn starre klassieke vorm onhoudbaar is geworden. Pogingen om het vanuit de eigen logica te herzien zijn onbevredigend en deels ook onvruchtbaar gebleken. Daarom is het hoog tijd ook de grondbegrippen van het stelsel zelf kritisch te heroverwegen. Hoe zou eventueel vorm kunnen worden gegeven aan een ‘responsief bestuursrecht’ dat tegemoetkomt aan hedendaagse maatschappelijke behoeften maar tegelijkertijd oog houdt voor de klassiek-rechtsstatelijke beginselen waarop het traditioneel is georiënteerd?

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 2017
AA20170563

Webboek – De Zutphense juffrouw en de ontrouwe bediende van Lindenbaum

G.E. van Maanen

Post thumbnail De achtergrond van art. 6:162 BW geschetst. Uitgangspunt daarbij is het beroemde arrest Lindenbaum/Cohen en het arrest over de Zutphense juffrouw.

Webboeken
26-07-1999
9789069168197

Toont alle 8 resultaten