Liefde maakt blind en kan vervelende juridische consequenties hebben


Hoge Raad 27 november 2015, nr. 14/04729, ECLI:NL:HR:2015:3423, RvdW 2016/6

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.W. Jongbloed

Verschijning: april 2016

Archiefcode: AA20160268

Hoge Raad 27-11-2015 (ECLI:NL:HR:2015:3423) zaaknummer: 14/04729

430 Rv executierecht executoriale titel verjaring

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie