Lessen uit de kredietcrisis: heeft de vrije markt haar krediet verspeeld?


In dit artikel wordt ingegaan op de tweespalt die er ontstaat bij een gereguleerde markteconomie. De vraag is altijd of er meer vrijheid of minder vrijheid gegeven dient te worden aan de grote spelers in een kapitalistisch systeem. Er wordt ingegaan op de veranderingen in het denken over de markt en het al dan niet toestaan van zelfregulering.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): O. Couwenberg

Verschijning: februari 2009

Archiefcode: AA20090100

kapitalistisch systeem kredietcrisis rechtseconomie regulering verandering

Metajuridica Rechtsfilosofie

Verdieping Studentartikel