Leasing


Leasing is geen juridisch begrip, maar een aanduiding die in de praktijk wordt gehanteerd voor een bon¬te verzameling overeenkomsten met enkele gemeenschappelijke kenmerken. In dit proefschrift worden deze kenmerken geïnventariseerd en wordt behandeld welke wettelijke regelingen op lease-overeenkom¬sten van toepassing kunnen zijn. Bijzondere aandacht krijgt het eigendomsrecht van de leasegever, dat bij financial lease als zekerheidseigendom kan worden aangemerkt. Verdedigd wordt onder meer dat, ook onder het huidige recht, aan deze kwalificatie bijzondere rechtsgevolgen moeten worden toegekend.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.J. van Hees

Verschijning: oktober 1997

Archiefcode: AA19970758

bijzondere regels financial lease huurkoop leasing operational lease zekerheidseigendom

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage