KwartaalSignaal 149: Mediarecht


Ars Aequi KwartaalSignaal is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi. In KwartaalSignaal worden de rechtsontwikkelingen op juridische deelterreinen besproken door professionals op dat rechtsgebied. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M. Breemen, V.E. Breemen

Verschijning: December 2018

Archiefcode: AAK20188747

Sociaal-economisch recht Mediarecht