Kuunders-milieuorganisaties


Hoge Raad 18 december 1992, nr. 14924, ECLI:NL:HR:1992:ZC0808, RvdW 1993, 15, Tijdschrift voor Milieu en Recht 1993, 24 m.nt. Kottenhagen-Edzes (Kuunders/Milieuorganisaties)

Arrest in milieurechtelijke casus waarbij verschillende aspecten aan bod komen, te weten: de ontvankelijkheid van organisaties die belangen behartigen, de ontvankelijkheid bij de burgerlijke rechter daar waar een administratieve rechtsgang openstaat en de reikwijdte van artikel 12 van de Natuurbeschermingswet.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Th.G. Drupsteen

Verschijning: september 1993

Archiefcode: AA19930664

Hoge Raad 18-12-1992 (ECLI:NL:HR:1992:ZC0808) zaaknummer: 14924

administratieve rechtsgang belangenbehartiging natuurbescherming ontvankelijkheid

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Annotaties en wetgeving Annotatie