Koop op afbetaling en artikel 1:88 lid 1 sub d BW


In dit redactionele artikel wordt ingegaan op een aandelenleaseovereenkomst en in hoeverre het sluiten hiervan onder het toestemmingsrecht van van de echtgenoot valt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F. Jaspers, C. Rijckenberg

Verschijning: maart 2005

Archiefcode: AA20050119

aandelenlease toestemming

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrechtVermogensrecht

Opinie Redactioneel