Klemcriterium en gezamenlijk gezag


Hoge Raad 27 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:533
Personen- en familierecht. Gezag. Uitleg van artikel 1:253c lid 2 BW. Kan de rechter, indien hij oordeelt dat is voldaan aan het ‘klemcriterium’, toch gezamenlijk gezag toekennen?


Advertorial

Familievermogensrecht en Erfrecht: bent u op de hoogte?

Freek Schols (hoogleraar Privaatrecht, Radboud Universiteit) en Frank Hoens (docent Notarieel Recht, Radboud Universiteit) praten u in 2 uur bij over de nieuwste ontwikkelingen in het webinar Actualiteiten Familievermogensrecht en Erfrecht Ze bespreken recente jurisprudentie over het afstammingsrecht, het erfrecht, het personen- en familierecht, en het relatievermogensrecht. Ook recente literatuur en wetgeving komen aan bod. U krijgt praktische tips waarmee u uw adviezen aanscherpt en veelgemaakte fouten voorkomt.

Bekijk het webinar live op 9 juni (9:00 uur – 11:00 uur), of kijk na 9 juni terug op een zelfgekozen moment. Meld u nu aan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J.M. Nuytinck

Verschijning: Mei 2020

Archiefcode: AA20200480

Hoge Raad 27-03-2020 (ECLI:NL:HR:2020:533) zaaknummer: 19/02804

1:251b lid 1 BW 1:253c lid 2 BW gezamenlijk gezag klemcriterium

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen