Kinderopvangtoeslag ook voor beurspromovendi


Het promotieonderzoek van zogenoemde beurspromovendi wordt gefinancierd door een (externe) beurzenverstrekker. Hoewel beurspromovendi te vergelijken zijn met werknemerpromovendi, worden zij geconfronteerd met stopzettings- en terugvorderingsbesluiten van hun kinderopvangtoeslag. Beurspromovendi sluiten namelijk geen arbeidsovereenkomst met de universiteit waaraan zij studeren. Daarnaast is het onzeker of zij kunnen worden aangemerkt als resultaatgenieters. In de parlementaire geschiedenis van de Wet kinderopvang heeft geen evenwichtige en uitgebreide afweging voor beurspromovendi plaatsgevonden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): N. Lgarah, D.W. van Maurik

Verschijning: mei 2020

Archiefcode: AA20200435

beurspromovendi Kinderopvangtoeslag terugvordering Wer IB 2001 Wet kinderopvang

Belastingrecht

Opinie Redactioneel