Kinderen zonder verblijfsrecht en kinderbescherming


In dit artikel wordt ingegaan op het koppelingsbeginsel (alleen legaal in Nederland verblijvende personen kunnen aanspraak maken op voorzieningen van de verzorgingsstaat) en de bescherming van de belangen van kinderen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T.P. Spijkerboer

Verschijning: November 2003

Archiefcode: AA20030831

Koppelingsbeginsel verzorgingsstaat

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrechtStaats- en bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Verdieping Verdiepend artikel